Programy

1. Programy psychoterapii zaburzeń emocjonalnych, zespołów postraumatycznych i żalu po stracie oraz inne indywidualne problemy psychologiczne

2. Terapia kompleksowa w systemie weekendowym

3. Warsztaty:

  • Tożsamość alkoholowa
  • Radzenie z nawrotami choroby alkoholowej
  • Warsztaty komunikacji małżeńskiej i partnerskiej
  • Warsztaty rozwoju osobistego
  • Medytacje
  • Terapia weekendowa

4. Terapia podstawowa – uzależnienia

5. Terapia pogłębiona

6. Programy dla DDA i współuzależnionych

7. Warsztaty komunikacji małżeńskiej

8. Inne programy innowacyjne w terapii wg zapotrzebowania

9. Szkolenia i doradztwo w zakresie programu uzależnień (m. in. autorski program “Sieć W”)

10. Leczenie psychiatryczne / konsultacje